Polityka zwrotów

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu .
  3. Wraz z towarem należy odesłać oświadczenie o zwrocie towaru z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
  4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wraz z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
 2. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi być kompletny.
 3. Zwrot towarów oferowanych przez Sklep jako używane jest możliwy na zasadach określonych w punktach 1-5, jeśli są one w identycznym, bądź niepogorszonym stanie jak w momencie ich zakupu oraz nie noszą żadnych śladów użytkowania przez Klienta.

 

Wymiana zamówionego towaru

1. Bez uszczerbku dla praw Klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową Klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
4. Odesłany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi być kompletny.
5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.